Луус сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

ТҮР АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Засаг даргын Тамгын газарт Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ажилд авна.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Засаг даргын Тамгын газарт Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн яаралтай ажилд авна.

НЭЭЛЛТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ажилд авна.

АЖЛЫН ЗАР

Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэр, орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн “Хог ачих машин”-ы жолооч, Хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч сонгон шалгаруулж ажилд авна. Тус ажлыг хавсаран гүйцэтгэх боломжтой. Ажиллах хүсэлт, хувийн өргөдлийг 2023 оны 12 дугаар сарын 10-ний өдөр хүртэл Засаг даргын Тамгын газрын бичиг хэргийн ажилтан О.Цэвэгмэд мөн (Luuszdtg@gmail.com) хаягаар хүлээн авна.