Луус сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

ЗДТГ-Т ЖИЖҮҮР АЖИЛД АВНА