Луус сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

СУМЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

СУМЫН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭНД ДАРЖ АВНА УУ.