Луус сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

ЛУУС СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА


|Эрхэм зорилго: 
Хүн бүрт хүрч үйлчлье

Түүх: Тус Соёлын төв нь 1946 онд анх улаан гэр нэртэй байгуулагдсан .1956 оноос 1972 онд Улаан гэрээс Улаан булан болон өрөгжиж,улмаар 1987 онд Улсын төсөвийн хөрөнгөөр 2 давхар барилга ашгилтанд орж Соёлын төв болон өрөгжиж 200 гаруй хүний суудалтай кино концерт танхим 100 хүний багтаамжтай бүжгийн зал,20 хүний суудалтай номын сан 20 уншигчийн суудалтай  болон өргөжсөн байна.1992 оноос 2007 онд төсвийн зардал бурч орон тоо хасагдсанаар одоо 5 орон тооны мэргэжилтэн ажиллаж байна Соёлын төвийн эрхлэгч МУСТА.М.Жүгдэрсүрэн, номын санч Б.Эрдэнэчимэг,бүжгийн багш Д.Аминэрдэнэ, Өвийн ажилтан М.Түвшинбаяр, Үйлчлэгч Т.Ганчимэг гэсэн бүрэлдхүүнтэй ажиллаж байна Хүчин чадал

Ашиглалтад орсон огноо

Барилга байгууламж

Нийт 200суудалтай 1987 онд баригдсан.  Их засвар хийгдээгүй,

1987 онд


Арга хэмжээ:

Хамрагдагсад:

Үйл ажиллагаа

Уншлагын танхим,  5986 мянган номын  сан хөмрөгтэй.

Музейн   дэсийн ширхэг  84 үзмэртэй

3 нэр төрлийн сургалт дугуйлан хичээллэж байна.

Соёлын өв, соёл урлагийн сургалт дугуйлан, судалгаа, суртачилгаа зохион байгуулан ажиллаж байна.

Жилдээ 1  гаруй арга хэмжээ зохион байгуулан  20,0-21,0 хүнд үйлчлэн  ажиллаж байна. Үүнээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн  10%

Хүний нөөц

Нийт : 5

Мэргэжлийн: 3


Удирдах ажилтан-1

Мэргэжлийн ажилтан - 3

Туслах ажилтан - 1

Мэргэжлийн бус: 1                             

1.Өвийн ажилтан