Луус сум

Дундговь аймаг

Баримт бичиг

ОгнооНэр
А/012023-01-02

2023 оны цэргийн бүртгэл явуулах тухай

A/022023-01-09Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
А/252023-01-18Зардал гаргах тухай
А/072023-02-07Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/092023-02-14 Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай
А/102023-02-15Төлбөр тооцоо гүйцэтгэх эрх олгох тухай
А/112023-02-16Гарын үсгийн баталгаа гаргах тухай
А/142023-02-16Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 
А/152023-02-16Цол олгох тухай
А/172023-02-16../files/sumdlaw/202401111501342023.02.16-А.17.pdf
А/182023-03-03Луус сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр "Мал угаалгын ванн" хийж гүйцэтгэх ажлын тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/232023-03-21Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/212023-03-21Зардал гаргах тухай
А/242023-03-30Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах
А/262023-04-04Хязгаарлалтын дэглэмийг цуцлах тухай
А/272023-04-05Ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/282023-04-25../files/sumdlaw/202401111501332023.04.25-А.28.pdf
A/062023-06-27Улсын нөөцөөс олгох өвс, тэжээлийг малчдад хуваарилан олгох, Сумын аюулгүй нөөцөөс өвс хямдруулан олгох тухай