Луус сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Албан тушаалТодохойлолт


1Засаг даргын Тамгын газрын даргаДэлгэрэнгүй үзэх


2 Санхүү албаны дарга Дэлгэрэнгүй үзэх


3Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэнДэлгэрэнгүй үзэх


4Хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнДэлгэрэнгүй үзэх


5Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэнДэлгэрэнгүй үзэх


6Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэнДэлгэрэнгүй үзэх


7Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнДэлгэрэнгүй үзэх


8Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэнДэлгэрэнгүй үзэх


9Соёл, сангууд хариуцсан нягтлан бодогчДэлгэрэнгүй үзэх


10Нийтлэг үйлчилгээний нятлан бодогчДэлгэрэнгүй үзэх


11НяравДэлгэрэнгүй үзэх


12Өргөдөл, гомдол, дотоод ажил, олон нийт, мэдээллийн сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэнДэлгэрэнгүй үзэх


13Архив, бичиг хэргийн ажилтанДэлгэрэнгүй үзэх


14ҮйлчлэгчДэлгэрэнгүй үзэх


15ЖолоочДэлгэрэнгүй үзэх


16ЖижүүрДэлгэрэнгүй үзэх