Луус сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

МАЛЧДЫН НЭГ ӨДӨР ӨДӨРЛӨГ ЗӨВЛӨГӨӨН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Хугацаа: 2023 оны 11 сарын 07, 08-ны өдрүүдэд