Луус сум

Дундговь аймаг

Байгууллагууд

ЛУУС СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ

Цэцэрлэг нь гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр 2 багш хамрагдан багш Заяадэлгэр 91%, хөгжмийн багш Энхтуяа 87%тай үнэлэгдсэн, Байгууллагын үнэлгээгээр индексийн V түвшинд үнэлэгдсэн.

ОСОЛ ГЭМТЛЭЭС ХҮҮХДЭЭ ХЭРХЭН СЭРГИЙЛЭХ ВЭ? СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 Тус цэцэрлэгийн Хүүхэд хамгааллын бодлогын багаас эцэг эхчүүдийн дунд хүүхэд хамгааллын талаар "Осол гэмтлээс хүүхдээ хэрхэн сэргийлэх вэ?" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.