Луус сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

ЛУУС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА Б.ӨЛЗИЙХИШГ

Боловсрол дээд:

1991-1995 онд "Хүнсний Технологийн Их Сургууль" хүнсний технологич инженер

2011-2014 онд "Улаанбаатар Эрдэм Их Сургууль" нягтлан бодогч, бизнесийн удирдлага

2012-2016 онд "Удирдлагын Академи" төрийн удирдлага, засаг захиргааны менежмент

Ажлын туршлага:

1998-2003 онд "People To People" Олон улсын байгууллагад менежер

2003-2015 онд "ХӨҮМЛАНД ХХК" - ний гүйцэтгэх захирал, менежер, нягтлан бодогч

2015-2016 онд Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын газарт НҮОНӨҮГазрын дарга

2016 оноос хойш "People To People" Олон улсын байгууллагын гишүүн

2016 оноос хойш "ХӨҮМЛАНД ХХК" - ний менежер

Сонгуульт алба:

2005 оноос хойш "Дундговь аймгийн Ардчилсан намын хороо"-ны гишүүн, тэргүүлэгч

2012-2016 онд "Дундговь Аймгийн Иргэдийн Хурал"-ын төлөөлөгч

2017 оноос хойш "Луус сумын Ардчилсан нам"-ын дарга

2019 оноос хойш Луус сумын "Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл"-ийн тэргүүлэгч

2019 оноос хойш Ардчилсан намын "Үндэсний бодлогын хороо"-ны гишүүн

2020 оноос Луус сумын Засаг дарга

Гавъяа шагнал:

Монголын Залуучуудын холбооны Алтан медаль

Монголын Залуучуудын холбооны Хөдөлмөрийн алдар алтан медаль

Сайнцагаан сумын Засаг Дарга Жуух бичиг

Дундговь аймаг Засаг даргын жуух бичиг

Хөдөлмөрийн хүндэт медаль

Холбоо барих утас: 99099129

Ажлын чиг үүрэг: Төр засгийн хууль, тогтоомж, Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын гаргасан эрх зүйн баримт бичгийг даган мөрдөж, хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэлтэнд хяналт тавих, төрийн албыг арга зүйн удирдлагаар ханган, төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий засаг төрийн төлөөлөгч