Луус сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

МАЛ УГААЛГЫН БАНН ШИНЭЭР БАРИГДАЖ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2022 оны ОНХС-ийн санал асуулгаар Луус сумын Суварга, Наран Буянт багуудад мал угаалгын баннын санал дэмжин эрэмблэгдэж Орон нутгийн хөгжлийн сангийн тус бүр 31,850,000 төгрөг, нийт 95,550,000 төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгөөр тендер зарлагдан ХАНГДА ХХК шалгаран мал угаалгын банны ажлыг хийж гүйцэтгэн ашиглалтад орсон. 

СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДЭЖ БУЙ “ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ”-ЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ДУУСЛАА.

Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны санхүүжилтээр хийгдэх Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын ажил хийгдэж дууслаа.

СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДЭЖ БУЙ “СПОРТ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ”-ЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ ДУУСЛАА.

Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны санхүүжилтээр хийгдэх Спорт талбайн тохижилтын ажил хийгдэж дууслаа.