Луус сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

ЗДТГ-ЫН 2023 ОН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ


Дундговь аймгийн Луус сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2022 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланг ЭНД  дарж харна уу.