Луус сум

Дундговь аймаг

Танилцуулга

ЛУУС СУМЫН ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ БҮТЭЦ