Луус сум

Дундговь аймаг

Танилцуулга

ЛУУС СУМЫН МАЛ АЖ АХУЙН ТООН МЭДЭЭ