Луус сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

НАСНЫ ХИШИГ" ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ШИНЭЭР ХАМРАГДАХ АХМАД НАСТНУУДЫН АНХААРАЛД:

Ахмад настны хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.3.1-12.3.4-т заасан "Насны хишиг" тэтгэмжид ШИНЭЭР хамрагдах 65 нас хүрч байгаа ахмад настан та /1958.07.16-наас 1959.02.12-ны хооронд төрсөн/ бол 2024-02-15-ны дотор сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд хандан хүсэлтээ гаргана уу. Жич: Өмнө нь авч байсан ахмадууд бүртгүүлэх шаардлагагүйг анхаарна уу.Утас : 86658066 98100770