Луус сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН САЛБАР ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТОВ ЗАРЛАГДЛАА

Хоршоог хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийг 2023 оны 07 сарын 21-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд зарлаж, сонгон шалгаруулах тул үндсэн чиглэлийн дагуу төслөө бичиж ирүүлнэ үү