Луус сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

БАЙГУУЛЛАГЫН АЛСЫН ХАРАА 

Төрийн албан хаагчдыг удирдлага арга зүйгээр ханган, төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаандаа хамаарах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, төрийн албаны ёс зүй, түргэн шуурхай, шударга, ил тод байдлыг эрхэмлэн ард иргэдээ дээдлэн, төрийн үйлчилгээгээрээ тэргүүлэн ажиллана. 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО 

Төрийн албан хаагчдаар хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж, ард иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэж, төрийн албыг тогтвортой, үр өгөөжтэй явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.