Луус сум

Дундговь аймаг

Баримт бичиг

ОгнооНэр
А/012023-01-20../files/sumdlaw/202312101712342023.01.20 A.01.pdf
А/022023-02-15Байууллагын ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай
А/042023-04-26Хөрөнгө устгах ажлын хэсэг томилох тухай
А/082023-05-05../files/sumdlaw/202312101712162023.05.05 A.08.pdf
А/052023-05-16../files/sumdlaw/202312101612022023.05.16 A.05.pdf
А062023-06-02Тооллогын комисс томилох тухай
А/092023-06-06Байгууллагын албан хаагчдын хүүхдэд номын багц олгох тухай
А/102023-09-21Ахмадын баярын тэмцээний зардал гаргах тухай
А/112023-09-21Ахмадын дуулах өдөр дуун цэнгүүний зардал гаргах тухай
А/122023-09-22Дотоод хяналт шалгалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/132023-10-11../files/sumdlaw/202312101712282023.10.11 A.13.pdf
А/032023-12-10Хөрөнгө устгах ажлын хэсэг томилох тухай
А/072023-12-10Сумын иргэний танхимын засварын ажил хүлээн авах комисс тмлох тухай