Луус сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

ЗДТГ-ын нээлттэй ажлын байрны зар