Баримт бичиг

ОгнооНэр
Б/022024-05-07Дотоод журам 2024
А/252023-05-01Архивын баримтыг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах нийтлэг журам
А/112023-03-01Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хөдөлмөрийн дотоод журам
А/882022-03-09Дундговь аймгийн Засаг даргын шагнал олгох журам
А/242021-03-12- Төрийн архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлс
332019-05-13Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм