Ил тод байдал

уул уурхайн аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар аймгийн Засаг дарга Мирайфлюорид, Адил-Оч, Тайшен девелопмент, Хуучин-Андууд, Эм Жи Би, Хан Хас трейд, Майн Ланд майнинг, Үнэн-Анд, Скайтимбер, Чинхаш, Эрдэнэ гипс, Каймекс, Тарагт гөлтгөнө, Түмэн тал, Түмэн цацал, Эм Си Си Эм, Амардалай трейд, Идэрмакс, Говьшоо, Жуо Юүэ Жин Энержи Монголиа, Очир мандал, хайрхан, Хэрлэн энерго, Тайхар-Орд, Гурвансайхан, Бор-Өндөр УБҮ гэсэн нийт  25 уул уурхайн аж ахуй нэгжтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байна.

Уул уулхайн хамтын ажиллагааны гэрээ


Гэрээ байгуулсан АНН-ийн нэр Гэрээний дугаар Гэрээний мэдээлэл дэлгэрэнүй
1 "Мирайфлюрид"ХХК АМ20/2022 гэрээний мэдээллийг үзэх
2 "Эм Жи Би"ХХК АМ26/2022 гэрээний мэдээллийг үзэх
3 "Тайшэн Девелофмент"ХХК ..2022 гэрээний мэдээллийг үзэх
4 "Хуучин-Андууд"ХХК АМ21/2022 гэрээний мэдээллийг үзэх
5 "Түмэнтал"ХХК АМ11/2022 гэрээний мэдээллийг үзэх
6 "Амардалай трейд"ХХК АМ07/2022 гэрээний мэдээллийг үзэх
7 "Скайтимбер"ХХК АМ16/2022 гэрээний мэдээллийг үзэх
8"ИдэрМакс"ХХКАМ06/2022гэрээний мэдээллийг үзэх
9"Очир Мандал"ХХКАМ03/2022гэрээний мэдээллийг үзэх
10"Түмэнцацал"ХХКАМ10/2022гэрээний мэдээллийг үзэх
11"Үнэн-Анд"ХХКАМ17/2022гэрээний мэдээллийг үзэх
12"Каймекс"ХХКАМ13/2022гэрээний мэдээллийг үзэх
13"Говьшоо"ХХКАМ05/2022гэрээний мэдээллийг үзэх
14"Чинхаш"ХХКАМ15/2022гэрээний мэдээллийг үзэх
15"Эм Си Си Эм"ХХКАМ08/2022гэрээний мэдээллийг үзэх
16"Тарагт Гөлтгөнө"ХХКАМ12/2022гэрээний мэдээллийг үзэх
17" Хан Хас Трейд"ХХКАМ26/2022гэрээний мэдээллийг үзэх
18"Хэрлэн-Энерго"ХХКАМ02/2022гэрээний мэдээллийг үзэх
19"Жуо юэү жин энержи"ХХКАМ04/2022гэрээний мэдээллийг үзэх
20"Майн Ланд Майнинг"АМ18/2022гэрээний мэдээллийг үзэх
21"Тайхар Орд"ХХКАМ01/2022гэрээний мэдээллийг үзэх
22"Эрдэнэ гипс"ХХКАМ14/2022гэрээний мэдээллийг үзэх
23"Гурвансайхан"ХХКАМ09/2022гэрээний мэдээллийг үзэх
24"Адил-Оч"ХХКАМ19/2022гэрээний мэдээллийг үзэх