Аймгийн тухай

2024 оны 5 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт

2024 оны 5 сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлттэй танилцана уу

2024 оны 4 дүгээр сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт

2024 оны 4 дүгээр сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлттэй танилцана уу

2024 оны 3 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт

2024 оны 3 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлттэй танилцана уу

2023 оны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн хэрэгжилт

2023 оны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн хэрэгжилттэй танилцана уу

2024 оны 2 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт

2024 оны 2 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлттэй танилцана уу

2024 оны 1 дүгээр сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт

2024 оны 1 дүгээр сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү


ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2022 ОН

ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНДЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ
Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт Дэлгэрэнгүй
1 2023 оны 1 дүгээр сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
2 2023 оны 2 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
3 2023 оны 3 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
42023 оны 4 дүгээр сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
5 2023 оны 5 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
6 2023 оны 6 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
7 2023 оны 7 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
8 2023 оны 8 дугаар сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх
9 2023 оны 9 дүгээр сарын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт үзэх