Дэлгэрцогт сум

Дундговь аймаг

2024-02-19ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААР 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2024-02-05АМЖИЛТАА БАТАТГАЖ " ШИЛДЭГ СУМ" ӨРГӨМЖЛӨЛ ХҮРТЛЭЭ

"АХМАДЫН ДУУЛАХ ӨДӨР ДУУН ЦЭНГҮҮН" ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2023-11-17

ИРГЭДИЙН ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛЬЯ

2023-05-24

ХУДГИЙН КАРТ ЦЭНЭГЛЭХ ЗААВАР

2023-05-24

2024-05-16

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАА СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАЛАА

2024-05-15

СОЁЛ УРЛАГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2024-05-06

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД "ҮНДЭСНИЙ БИЧГИЙН МЭДЛЭГ СОРИХ СОРИЛ" ЯВАГДАЖ БАЙНА

2024-05-06

СУРГУУЛИЙН САГСНЫ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ХИЙГДЭНЭ

2024-05-03

СУМЫН ХАМТАРСАН БАГ ДЭЛГЭР-ЭМТ БАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2024-05-02

МАЛЧДАД ЗОРИУЛСАН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ГАРЫН АВЛАГА

2024-05-01

ИРГЭДДЭЭ ОРОН НУТГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮРГЭН АЖИЛЛАЛАА

2024-04-30

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА, ЗДТГ-ЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТ 2024.05.01 НИЙ 16:00 ЦАГТ Дундговь Дэлгэрцогт Соёлын Төвд БОЛНО

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Нээлттэй хэлэлцүүлэг

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээлэл

Худалдан авах ажиллагаа

Ерөнхий төлөвлөгөө, газар зохион байгуулалт

https://www.youtube.com/watch?v=o1dCoALy10g2024-02-01

СУМЫН ТҮҮХТ 100 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛСАН КИНОГОО ШУУД ХҮЛЭЭН АВЧ ҮЗЭЭРЭЙ

2023-05-16

Монголын Баялаг-330 Дундговь Дэлгэрцогт сум

2023-05-01

Бага газрын чулуу Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сум

2023-04-24

Нээлттэй Дундговь

Хүн ам / өрх

Мал аж ахуй

Эрүүл мэнд, боловсрол

Засаг захиргааны нэгж

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Тайлар

Санал өгсөнд баярлалаа