Ил тод байдал

Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн төрийн албан хаагч нарт эрх зүйн сургалт зохион байгуулав.

Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн албан хаагч нарт авлига, авлигын шалтгаан нөхцөл сэдвээр эрх зүйн сургалт зохион байгуулав.

Политехник коллежийн албан хаагч нарт авлигын эсрэг эрх зүйн сургалтыг зохион байгуулав.

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжоор Хууль эрх зүйн хэлтсээс Политехник коллежийн албан хаагч нарт 2024.03.19-ний өдөр Авлига, авлигын шалтгаан нөхцөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам сэдвээр эрх зүйн албан бус сургалтыг зохион байгуулав.

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа-Соёл урлагийн газар

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа аянд Соёл урлагийн газар нэгдэв.

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа аян - Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа аянд Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар нэгдэв.

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа-Статистикийн хэлтэс

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа аянд нэгдсэн Статистикийн хэлтсийн тайлан

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа-Шүүх шинжилгээний хэлтэс

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа аянд Шүүх шинжилгээний хэлтэс нэгдлээ.

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа-Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа аяндаа ШШГГ-ын хамт олон нэгдлээ.

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа-Татварын хэлтэс

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа аянд Татварын хэлтэс нэгдлээ.

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа-аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа тус аймгийн Г.Тувааны нэрэмжит Нэгдсэн эмнэлгийн хамт нэгдлээ.

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа-Сайнцагаан 7 дугаар цэцэрлэг

Сайнцагаан сумын 7 дугаар цэцэрлэгээс "Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа" аянд нэгдлээ.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын "Шударга ёс-хөгжил дэвшилд хамтдаа" аяны тайлан

Шударга ёс-хөгжил дэвшилд хамтдаа аянд нэгдэн соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулсан нь:

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа-Биеийн тамир, спортын газар

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа аянд Биеийн тамир, спортын газар нэгдэв.

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа-Боловсрол, шинжлэх ухааны газар

Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа аяны тайлан

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа-Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа аяны тайлан

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа-Сайнцагаан 8 дугаар цэцэрлэг

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа аянд Сайнцагаан сумын 8 дугаар цэцэрлэг нэгдлээ.

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа-Сайнцагаан 6 дугаар цэцэрлэг

Сайнцагаан сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн хамт олноос Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа аянд нэгдэн зохион байгуулсан үйл ажиллагааны тайлан

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа-Сайнцагаан сумын Ерөнхий боловсрол 5 дугаар сургууль

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа аянд нэгдсэн Сайнцагаан сумын Мандал сургуулийн зохион байгуулсан үйл ажиллагааны тайлан

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа-Сайнцагаан 3 дугаар цэцэрлэг

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа аянд нэгдсэн Сайнцагаан сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн тайлан

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа-Сайнцагаан 4 дүгээр цэцэрлэг

Шударга ёс хөгжил дэвшилд хамтдаа тус 4 дүгээр цэцэрлэгээс зохион байгуулсан үйл ажиллагааны тайлан

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа-Сайнцагаан 2 дугаар цэцэрлэг

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа аянд нэгдсэн Сайнцагаан сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн тайлан

Шударга ёс хөгжил дэвшилд хамтдаа аяны хүрээнд Сайнцагаан сумын Хүмүүнлэг ЕБС-иас зохион байгуулсан үйл ажиллагаа

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын ЕБ-ын Хүмүүнлэг сургууль нь Дундговь аймгийн ЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтсээс санаачилан зохион байгуулж буй “ШУДАРГА ЁС ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛД ХАМТДАА” аянд 2023 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 14-ний өдрийг дуустал хугацаанд сургуулийн багш ажилчид, СӨУОБ болон сурагчид идэвх санаачилгатай оролцлоо.

Шударга ёс хөгжил дэвшилд хамтдаа аяны хүрээнд Эрдмийн далай цогцолбор ЕБС-иас зохион байгуулсан үйл ажиллагаа

Эрдмийн далай цогцолбор сургууль нь “ШУДАРГА ЁС ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛД ХАМТДАА” аянд 2023.02.27-2023.03.01-ний өдөр хүртэл нэгдлээ. Аяны хүрээнд багш ажилчид болон суралцагчдад авилгыг үл тэвчих, шударга ёсны үзлийг төлөвшүүлэх, Авилгын эсрэг хууль болон авилгатай тэмцэх газрын нээлттэй утас 110 дугаарыг сурталчилан таниулах үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

Шударга ёс хөгжил дэвшилд хамтдаа аяны хүрээнд СХДАА-наас зохион байгуулсан үйл ажиллагаа

1. “Шударга ёс хөгжил дэвшилд хамтдаа” аянд 2022 оны 12 дугаар сарын 15- аас 12 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд нэгдэж, Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэх ажлыг 7 сумын 110 гаруй албан хаагчдад сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулсан.

Шударга ёс хөгжил дэвшилд хамтдаа аяны хүрээнд ЭМГ-аас зохион байгуулсан үйл ажиллагаа

Авилгын эсрэг олон улсын өдрийг угтан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулж байгаа “Шударга ёс хөгжил дэвшилд хамтдаа” аянд Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газар 2022 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 2023 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр хүртэлх хугацаанд нэгдэж, иргэд олон нийтэд болон

"Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа" аяны хүрээнд УЦУОШТ-өөс зохион байгуулсан үйл ажиллагаа

Тус төв нь “ШУДАРГА ЁС ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛД ХАМТДАА ” аянд 2023 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд нэгдэж, Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар албан хаагчдад мэдээлэл хүргэж, Авлигатай тэмцэх газрын нээлттэй утас 110 дугаарыг сурталчилж

"Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа" аяны хүрээнд УБХ-ээс зохион байгуулсан үйл ажиллагаа

Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас зарласан “Авлигын эсрэг - Олон улсын өдөр”-ийг угтан иргэд, олон нийт, ажилтан, албан хаагчдад авлигыг үл тэвчих, шударга ёсны үзлийг төлөвшүүлэх, авлигын нийгэм, эдийн засгийн хор хөнөөлийг сурталчилан таниулах, авлигын эсрэг үйлсэд дуу хоолойгоо нэгтгэн, олон нийтийн дуу хоолойг сонсох, хүсэл зоригоо илэрхийлэх боломж нөхцлийг бүрдүүлэх

"Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа" аяны хүрээнд ГХБХБГ-аас зохион байгуулсан үйл ажиллагаа

Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг угтан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулж байгаа “Шудрага ёс хөгжил дэвшилд хамтдаа” аянд тус байгууллага 2022 оны 12 дугаар сарын 17- ны өдрөөс 12 дугаар сарын 24-ний өдөр хүртэлх хугацаанд н

"Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа" аяны хүрээнд ХХҮГ-аас зохион байгуулсан үйл ажиллагаа

Тус газар нь “ШУДАРГА ЁС ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛД ХАМТДАА” аянд 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ний өдрөөс 2023 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр хүртэлх хугацаанд нэгдэж, Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа.

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ОЛОН УЛСЫН ӨДӨР ӨНӨӨДӨР ТОХИОЛОО

Жил бүрийн 12 дугаар сарын 09-ний өдөр "Авлигын эсрэг Олон улсын өдөр", 12 дугаар сарын 10-ны өдөр " Хүний эрхийн Олон улсын өдөр" тохиодог. Тус өдрүүдийг угтан аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газар, Хүний эрхийн үндэсний комиссын аймаг дахь

АТГ-Олон нийтийн төв, Авлигатай тэмцэх газар пэйж хуудсуудад төрийн албан хаагчдыг нэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулав.

"Зөв зөвд шударга зөв" аяны хүрээнд АТГ-Олон нийтийн төв, Авлигатай тэмцэх газар зэрэг пэйж хуудас, Дундговь-Авлигагүй хөгжинө пэйж хуудсуудад тус аймгийн төрийн албан хаагчдыг идэвхтэй нэгдэж, иргэд олон нийтийг дагагчаар нэмэх ажлыг амжилттай зохион байгуулж байна. Тус пэйж хуудсууд нь авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах, үнэн зөв мэдээ, мэдээллийг бодит эх сурвалжаас түгээх зорилготой ажиллаж байгаа болно.

АВЛИГА, АВЛИГЫН ШАЛТГААН НӨХЦӨЛ СЭДВЭЭР ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“Хүний хөгжлийг дэмжих жил”-д зориулан Авлигын эсрэг болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомжийг төрийн албан хаагчид хэрэгжүүлж ажиллах хүрээнд Эрдэнэдалай сумын ЗДТГ-ын болон түүний харьяа төрийн байгууллагуудын албан хаагчид, Татварын болон Нийгмийн даатгалын хэлтсийн аймаг, сумдын улсын байцаагчид, Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-ийн аймаг дахь

УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ЭРХ ЗҮЙН АЛБАН БУС СУРГАЛТ

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн албан хаагчдад 2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр Авлига, авлигын шалтгаан нөхцөл сэдвүүдээр эрх зүйн сургалт зохион байгуулан ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийв.

АВЛИГТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 110 ДУГААРЫН УТСЫГ СУРТАЛЧИЛЛАА

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, ёс зүйтэй холбоотой гомдол мэдээлэл хүлээн авах-110 дугаарыг Төрийн албан хаагчдын оролцоотойгоор олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулав.

Нийтийн албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий этгээдүүдийн ажил эрхлэлтийн судалгаа

Аймгийн хэмжээний Нийтийн албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий этгээдүүдийн ажил эрхлэлтийн 2021 оны нэгдсэн судалгаатай танилцана уу.

“ДУНДГОВЬ АВЛИГАГҮЙ ХӨГЖИНӨ” УРИАЛГАД НЭГДЛЭЭ

“АВЛИГЫН ЭСРЭГ ОЛОН УЛСЫН ӨДӨР” –ийг угтан Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх газраас “ЗӨВ ЗӨВД ШУДАРГА ЗӨВ” сэдэвт соён гэгээрүүлэх аяныг 21 аймаг, орон нутаг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд Дундговь аймгийн ИТХ-ын дарга С.Од-Эрдэнэ, Засаг дарга Ц.Мөнхбат нар