Ил тод байдал

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын эзэмшилд байгаа газрын мэдээлэл


Эзэмшиж буй гарзын хаяг, байршил Зориулалт Хэмжээ Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
1 Сайнцагаан сум 7-р баг Буяннэмэхийн өргөн чөлөө-2-211 тоот “Төрийн захиргааны байгууллагын зориулалттай газар

2 Сайнцагаан сум 7-р баг Буяннэмэхийн өргөн чөлөө-2-215 тоот  “Төрийн захиргааны байгууллагын зориулалттай газар”

3 Сайнцагаан сум, Их тойруу-6-615 тоот “Цэнгэлдэх хүрээлэн, наадмын талбайн зориулалттай газар”

4 Сайнцагаан сум, 7-р баг Ж.Пэлжээ-1-116 тоот “Автомашины гаражны газар”

5 Сайнцагаан сум 7-р баг Их тойруу-5-507 тоот Дулаан дамжуулалтын зориулалттай газар,

6 Сайнцагаан сум 7-р баг Их тойруу-613 тоот “Төрийн захиргааны байгууллагын зориулалттай газар”


2020 онд Аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын төлөвлөгөө