Аймгийн тухай


ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХҮН АМ/ӨРХИЙН ТОО: 47.199/14892