Баримт бичиг

Их уншсан

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2022 оны хэрэгжилт

ДУНДГОВЬ АЙМАГТ 2022 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ТАЙЛАН

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН 2023 ОНЫ 01-09 -Р САРЫН ХЭРЭГЖИЛТ