Баримт бичиг

ОгнооНэр
А/162023-04-20

Ажил хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/152023-04-18Баримт актлан устгах комисс томилох тухай
А/142023-03-21Хөрөнгө гаргах тухай
А/132023-03-20Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын өрөөнүүдийн засварын ажлыг хүлээн авах комисс томилох тухай
А/122023-03-17Төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулсан зардал гаргах, урамшуулал олгох тухай
А/112023-03-01Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай
А/062023-02-23Ажил хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/102023-02-17Монголын уламжилалт цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай
А/082023-02-17Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай
А/072023-02-15Ажил хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/052023-02-02Ажил хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/042023-02-01Биеийн тамир, спортын хамтлагийн удирдах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
А/032023-02-01Ажил хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
А/022023-01-23Татан буугдсан Мэргэжлийн хяналтын газрын үлдэгдэл хэвлэмэл хуудас болон зөрчлийн хуудсыг устгах ажлын хэсэг томилох тухай
А/2482023-01-12Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай
А/012023-01-10Тушаалын нэгдүгээр хавсралтад нэмэлт оруулах тухай
А/2622022-12-28Сургууль цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авах комисс томилох тухай
А/2632022-12-28Сургагч багшийн сургалтын зардал гаргах тухай
А/2602022-12-26мандал хаалга ХХК-тай гэрээ байгуулах тухай
А/2612022-12-26Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх зорилгоор хивэг худалдан авах ажлыг хүлээн авах комисс ажиллуулах тухай