Ил тод байдал

Их уншсан

Дундговь аймгийн Стратегийн зорилтын 2022 оны жилийн хэрэгжилтийн тайлан

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ "ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ" ЖИЛИЙН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ