Баримт бичиг

Эрх зүйн сургалтуудыг зохион байгууллаа.

Аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/01 дүгээр захирамжаар батлагдсан "Боловсролын чанар, хүртээмжийг дэмжих жил"-ийн ажлын хүрээнд Адаацаг, Дэрэн, Сайнцагаан сумын 6 дугаар цэцэрлэг, ГБХЗХГ-ын албан хаагч болон иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой давтан сургалтуудыг зохион байгууллаа


АДААЦАГ, ДЭРЭН СУМДЫН СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН.pdffiles/editor/ГЭР БҮЛ, 6 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН.pdf