Баримт бичиг

Боловсролын чанар, хүртээмжийг дэмжих жилд зориулан хууль тогтоомжийн шинэчлэл сэдвээр мэдээлэл толилуулав.

Боловсролын чанар, хүртээмжийг дэмжих жилд зориулан хууль тогтоомжийн шинэчлэл сэдвээр мэдээлэл бэлтгэн толилуулав.

дэлгэрэнгүй үзэх