Луус сум

Дундговь аймаг

Баримт бичиг

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ