Луус сум

Дундговь аймаг

Мэдээ

2018 оны Дундговь аймгийн Луус сумын хүн эмнэлгийн 80 жилийн ой