Луус сум

Дундговь аймаг

Мэдээ

Эргэх дөрвөн цаг”