Луус сум

Дундговь аймаг

Мэдээ

2022 ОНЫ СУМЫН АВАРГА МАЛЧИН ӨРХӨӨР ШАЛГАРСАН НАРАН БАГИЙН МАЛЧИН М.ЖАРГАЛСАЙХАНЫ САР ШИНИЙН МЭНДИЛГЭЭГ ХҮРГЭЖ БАЙНА.