Луус сум

Дундговь аймаг

Мэдээ

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ,ТУСЛАМЖИЙН 11-Р САРЫН ОЛГОЛТЫНХУВААРЬ