Луус сум

Дундговь аймаг

Мэдээ

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР,ТЭТГЭМЖ,ХӨНГӨЛӨЛТ,ТУСЛАМЖИЙН 10-Р САРЫН ОЛГОЛТЫН ХУВААРЬ