Луус сум

Дундговь аймаг

Мэдээ

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ, ТУСЛАМЖИЙН 9-Р САРЫН ОЛГОЛТЫН ХУВААРЬ