Шилэн төсөв


Дундговь аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар


Дундговь аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэс


Дундговь аймгийн Шүүх шинжилгээний хэлтэс


Дундговь аймгийн Биеийн тамир, спортын газар


Дундговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэс


Дундговь аймгийн Мал эмнэлгийн газар


Дундговь аймгийн Музей


Дундговь аймгийн Насан туршийн боловсролын төв


Дундговь аймгийн Нийгмийн даатгалын сан


Дундговь аймгийн Нисэх буудал


Дундговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар


Дундговь аймгийн Прокурорын газар


Дундговь аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба


Дундговь аймгийн Төв номын сан


Дундговь аймгийн Соёл урлагийн газар


Дундговь аймгийн Уламжлалт анагаах ухааны нэгдсэн эмнэлэг


Дундговь аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төв


Дундговь аймгийн Халамжийн сан


Дундговь аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан


Дундговь аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар


Дундговь аймгийн Цагдаагийн газар


Дундговь аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар


Дундговь аймгийн гэр бүл, хүүхэд,залуучуудын хөгжлийн газар


Дундговь аймгийн газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар


Дундговь аймгийн онцгой байдлын газар


Дундговь аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэлтэс


Дундговь аймгийн сум дундын ойн анги


Дундговь аймгийн татварын хэлтэс


Дундговь аймгийн хот тохижуулах газар


Дундговь аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар


Дундговь-ус ОНӨААТҮГ