Мэдээ, мэдээлэл

Авлигатай тэмцэх газрын гомдол мэдээлэл хүлээн авах утас 110