Говь-Угтаал сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тус суманд Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны барилга баригдаж эхэлсэн байна

АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ГОВЬ-УГТААЛ СУМ БОХИР СОРОХ АВТОМАШИН ХҮЛЭЭН АВЛАА Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 62,079,750 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Говь-Угтаал сум БОХИР СОРОХ авто машин хүлээн авлаа Тус ажлын гүйцэтгэгчээр “Говийн төгөлдөр ирээдүй” ХХК ажилласан байна.

АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ГОВЬ-УГТААЛ СУМ МОД УСАЛГААНЫ АВТОМАШИН ХҮЛЭЭН АВЛАА Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 47,702,400 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Говь-Угтаал суманд Мод усалгааны авто машин хүлээлгэн өглөө. Тус ажлын гүйцэтгэгчээр “Говийн төгөлдөр ирээдүй” ХХК ажилласан байна.

АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Говь-Угтаал сумын ЗДТГ зохих хууль, журмын дагуу зарлагдсан тендерт шалгарсан бэлтгэн нийлүүлэгчээс албан ажлын хэрэгцээний "Ландкрузер" машиныг хүлээн авлаа.