Говь-Угтаал сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН ЭХНИЙ УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

2023 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН МЭДЭЭ

   2023 оны 3-р улирлын байдлаар говь-угтаал сумын төрийн захиргааны байгууллага,албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт (шийдвэрлэлтийн байдал)  

мэдээ харах