Говь-Угтаал сум

Дундговь аймаг

Баримт бичиг

Нэргүйн Ганбатыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/01

Н.Ганбатыг ажилд томилох тухай Б/02

Ч.Мягмарсүрэнд хүүхэд асран чөлөө олгох тухай Б/03

Б.Гүнсэнтүгийг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/04

Д.Мандахцацралыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/05

Г.Булганг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/06

Н.Болор-Эрдэнийг ажилд томилох тухай Б/07

Н.Болор-Эрдэнэд Засаг даргын Тамгын газрын нийгмийн бодлогын мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай Б/08

Д.Сарангэрэлийг ажилд томилох тухай Б/09

Д.сарангэрэлд Засаг даргынТамгын газрын Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай Б/10

Э.Отгонбаатарыг ажлаас чөлөөлөх тухай Б/11

Ч.Мягмарсүрэнг ажилд томилох тухай Б/12

Байгууллагын баримт нягтлан шалгах комисс томилох тухай А/01

Цалин батлах тухай А/02

Зардал гаргах тухай А/03

Чанарын менежментийн тогтолцооны хүрээнд мөрдөх журмуудыг батлах тухай А/04

Чанарын бодлого, зорилтыг батлах тухай А/05

Ц.Энхбатын ажлыг хүлээлцэх тухай А/06

Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай А/07

Г.Булганы ажлыг хүлээлцэх тухай А/09

Д.Мандахцацралын ажлыг хүлээлцэх тухай А/08

Д.Сарангэрэлд ажил хүлээлгэн өгөх тухай А/10

Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай А/11

Б.Гүнсэнтүгийн ажлыг хүлээлцэх тухай А/12

Урамшуулал олгох тухай А/13

Цалин батлах тухай А/14

Э.Лайжинхандын ажлыг хүлээлцэх тухай А/15

Ахмадын сангаас зардал гаргах тухай А/16

Ч.Мягмарсүрэнгийн ажлыг хүлээлцэх тухай А/17

Ажил хүлээлцэх тухай А/18

А/01 Т.Цэрэнчунтын ажлыг хүлээлгэн өгөх тухай

А/02 Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай

А/03 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

А/04 Эд хөрөнгө актлаж, устгах тухай

А/05 Цалинг батлах тухай

А/06 Байгууллагын дэргэдэх залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийг байгуулах тухай

А/07 Зардал гаргах тухай

А/08 Цалин батлах тухай

А/09 Хагас жилийн хөрөнгийн тооллого хийх ажлын хэсэг томилох тухай

А/10 Ажлын хэсэг томилох тухай