Говь-Угтаал сум

Дундговь аймаг

Нутгийн удирдлага

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Төрийн үйлчилгээний шуурхай байдал чанар хүртээмжийг сайжруулж, өрхийн амьжиргааны чадавхийг дээшлүүлэх, хүний хөгжлийг бүх талаар хангах замаар орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангаж, сумын нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан, үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй, үр ашигтай тасралтгүй жигд хэвийн нөхцлийг хангах замаар улс төрийн аливаа нөлөөлөлд авталгүй, иргэддээ үнэнч шударга хүнд сурталгүй үйлчлэх,

ЗОРИЛТ 

 Хүн ам, хэрэглэгчдэд үзүүлэх төрийн байгууллагын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн оролцоо хандлагыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ

Говь-Угтаал  сумын ЗДТГ нь засаг захиргааны анхан шатны 4 багтай, сумын Засаг дарга Төрийн захиргааны 4 албан хаагч, төрийн үйлчилгээний 6  албан хаагч Улс төрийн 6, босоо тогтолцоотой 5 албан хаагч ,  2  хүнтэй цагдаагийн хэсэг бүхий бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 


Цахим хаяг: Govi-Ugtaal .du.gov.mn   

Албан ёсны фэйсбүүк хаяг: Засаг даргын Тамгын газар  сумын Засаг даргын Тамгын газар  

Утас 75079393

         88995408