Говь-Угтаал сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГААС ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 2022 ОНЫ ТАЙЛАН