Говь-Угтаал сум

Дундговь аймаг

Баримт бичиг

А/56

А/59

2023 оны цэргийн бүртгэл явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/01

Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай А/02

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн ажлын хэсэг байгуулах тухай А/03

Эм эргэлтийн сангийн бүтэц орон тоо батлах тухай А/04

Ахмадуудыг харьяалуулж, хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/05

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/06

Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/07

Шагнал гардуулах тухай А/08

Эм эргэлтийн удирдах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай А/09

Эм эргэлтийн сангийн бүтэц орон тоо батлах тухай А/10

Цалинг шинэчлэн тогтоох тухай А/11

Хэлний бодлогын салбар зөвлөл байгуулах тухай А/12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/13

Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай А/14

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/15

Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай А/16

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрх, оролцоог хангах орон тооны бус дэд зөвлөл байгуулах тухай А/17

Зардал гаргах тухай А/18

Шууд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай А/19

Шууд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай А/20

Техникийн хяналтын үзлэг, тээврийн хэрэгслийн шинэчилсэн бүртгэлийг явуулах тухай А/21

Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай А/22

Г.Энхдэлгэрийн ажлыг хүлээн авах тухай А/23

Хөрөнгө зарцуулах тухай А/24

Б.Мөнхтөгөлдөрийн ажлын хүлээлцэх тухай А/25

Шөвөг яр өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалт, Бог малын мялзан , шүлхий өвчнийг эрт илрүүлэх үзлэгийг хийх тухай А/26

Үхрийн гуурийн боловсруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай А/27

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах салбар зөвлөл байгуулах тухай А/28

Бэлчээр чөлөөлөх тухай А/29

2023 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлага явуулах тухай А/30

Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай А/31

Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/32

А.Бямбасүрэнгийн ажлыг хүлээлцэх тухай А/33

Г.Мөнхсоёлын ажлыг хүлээлцэх тухай А/34

Ажио хүлээн авах комисс томилох тухай А/35

Салбар хороо байгуулах тухай А/36

Хязгаарлалтын дэглэмийг хорио цээрийн дэглэмд шилжүүлэх тухай А/37

Д.Сарангэрэлийн ажлыг хүлээлцэх тухай А/38

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/39

Зуны цагийн хуваарь батлах тухай А/40

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн ажлын хэсэг байгуулах тухай А/41

Шууд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай А/42

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/43

Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай А/44

Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай А/45

Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай А/46

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/47

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/48

Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай А/49

Ажлын хэсэг томилох тухай А/50

А/61

А/62

ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ А/51

ХОРИО ЦЭЭРИЙН ДЭГЛЭМИЙГ ЦУЦЛАЖ ХЯЗГААРЛАЛТЫН ДЭГЛЭМ ТОГТООХ ТУХАЙ А/52

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/53

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ А/54

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ А/55

А/63

А/64

А/65

А/66

А/67

А/68

А/69

А/70

А/71

А/72

А/73

А/74

А/75

А/76

А/77

А/78

А/79

А/80

А/81

А/82

А/83

А/84

А/85

А/86

А/88

А/89

А/90

А/91

А/92

А/93

А/94

А/95

А/96

А/97

А/98

А/99

А/100

2024 оныг хүүхдэд ээлтэй Говь-Угтаал сум" болгон зарлах тухай А/01

2024 оны цэргийн бүртгэл явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/02

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/03

Цалин шинэчлэн батлах тухай А/06

Шуурхай штаб байгуулах тухай А/07

Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай А/10

Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх тухай А/11

Б.Мөнхдэлгэрийн ажлыг хүлээлцэх тухай А/12

Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/13

Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/13

Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийг байгуулах тухай А/14

Зардал гаргах тухай А/15

Цол олгох тухай А/17

Ажлын тусгай горимд шилжүүлэх тухай А/18

Төсвийн зохицуулалт хийх тухай А/19

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/20

Сумын засаг даргын тамгын газрын бүтэц орон тоо батлах тухай А/21

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/23

Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай А/24

Н.Өлзийтогтох-д сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай А/25

Хязгаарлалтын бүс тогтоох тухай А/26

Малын сэг зэм устгал, халдваргүйтгэлийн ажил зохион байгуулах тухай А/27

Шөвөг яр өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын зохион байгуулах тухай А/28

Галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын зохион байгуулах тухай А/29

Дотрын халдварт хордлого өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын зохион байгуулах тухай А/30

Шууд гэрээ байгуулах эрх олгох тухай А/31

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/32

Бэлчээр чөлөөлөх тухай А/33

Н.Энхтайваны ажлыг хүлээлцэх тухай А/34

Цалин батлах тухай А/35

2024 оны 1 дүгээр ээлжийн цэрэг татлага явуулах тухай А/36

Зардал гаргах тухай А/37