Говь-Угтаал сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ ЭХО АППАРАТТАЙ БОЛЛОО

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр эрүүл мэндийн төвд "Мед буян ХХК" ЭХО аппаратыг нийт 29,950,00 төгрөгөөр нийлүүллээ

ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ /МАЛ ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭХ ДАРХЛААЖУУЛАХАД ЗОРИУЛАГДСАН ВАКЦИН ХАДГАЛАХ ХӨРГҮҮРТЭЙ БОЛЛОО

ОНХС-ийн 8,500,000 төгрөгийн санхүүжилтээр Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх /Мал эрүүлжүүлэх дархлаажуулахад зориулагдсан вакцин хадгалах хөргүүрийг "Ирээдүй " иргэний бүлэг нийлүүлж ашиглалтад хүлээлгэн өглөө. Тус ажлыг Сумын Засаг даргын 2022 оны 12 сарын 05 ний өдрийн А/117 тоот захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг хүлээн авлаа.

худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт

тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт