Говь-Угтаал сум

Дундговь аймаг

Танилцуулга

АЛСЫН ХАРАА ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

                                                                          АЛСЫН ХАРАА

 Тамгын газрын боловсон хүчний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэн, мэргэшсэн чадварлаг, тогтвортой, төрийн албаны ёс зүйтэй хамт олныг бүрдүүлснээр Мэргэшсэн захиргааны байгууллага болох.

                                                                           ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 Оновчтой бодлого, зохицуулалтаар хангах замаар аймгийнхаа хөгжилд дэмжлэг үзүүлж чаддаг, цомхон, чадварлаг, эцсийн үр дүнг эрхэмлэн дээдэлсэн төрийн албыг төлөвшүүлэхэд оршино.

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

ЭДИЙН ЗАСАГ ,НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО

Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,

ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН