Говь-Угтаал сум

Дундговь аймаг

Баримт бичиг

ГАЛ УНТРААХ БАЙР БАРИХ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ОГОТНО УСТГАЛЫН АЖЛЫН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН ХАШАА ЯНЗЛАХ АЖЛЫН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНАХ ХАШААГ ЯНЗЛАХ, ШИНЭЭР ТОГЛООМ БАРИХ АЖЛЫН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам

Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл

худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаа