Говь-Угтаал сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

03 дугаар сар

04 дүгээр сар

05 дугаар сар

06 дугаар сар

08 дугаар сар

09 дүгээр сар

10 дугаар сар

таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг

цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ