ТАСЗӨВЛӨЛ

ОгнооНэр
282023-03-03Э.НАСАНДЭЛГЭРИЙГ ЭРДЭНЭДАЛАЙ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
292023-03-03Д.НОМИН-ЭРДЭНИЙГ ӨНДӨРШИЛ СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
302023-03-03Ш.ОТГОНЖАРГАЛЫГ ГУРВАНСАЙХАН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
272023-02-15ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧДАД АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ ШИНЭЭР БОЛОН АХИУЛАН ОЛГУУЛАХ ТУХАЙ
052023-02-14Х.НАМУУНЗУЛЫГ ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ, МЭДЭЭЛЛИЙН САН ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
062023-02-14Г.БАЯРСАЙХАНЫГ ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
072023-02-14М.ЗОЛБООГ ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
082023-02-14Б.УРАНБАЙГАЛИЙГ ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ГЭР БҮЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
092023-02-14Т.УРАНСАЙХАНЫГ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН СҮЛЖЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
102023-02-14Д.АНХЦЭЦЭГИЙГ БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН БАЙГАЛИЙН УХААНЫ БОЛОВСРОЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
112023-02-14Х.ОЮУНБИЛЭГИЙГ ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ТАТВАРЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
122023-02-14Г.ОЮУНТУНГАЛАГИЙГ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ-ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
132023-02-14Т.УРАНГУАГ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ТӨРИЙН САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
142023-02-14Б.ШИНЭБАЯРЫГ СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗРЫН СОЁЛ, ГЭГЭЭРЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
152023-02-14Л.МӨНХЗУЛЫГ САЙНЦАГААН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
162023-02-14Т.МӨНХТУЛГЫГ САЙНЦАГААН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
172023-02-14Ч.ҮҮРЦАЙХЫГ ЭРДЭНЭДАЛАЙ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
182023-02-14М.ЦЭРЭНЧУНТЫГ ГУРВАНСАЙХАН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
192023-02-14А.ГАНЦЭЦЭГИЙГ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН ОРЧНЫ БОХИРДОЛ, ХИМИЙН ХОРТ БОДИС, БАЙГАЛИЙН ГАМШИГ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
202023-02-14М.ХАЛИУНААГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ЯАРАЛТАЙ ГАМШГИЙН ҮЕИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ